Software és az operációs rendszer

Software és az operációs rendszer

Software-nek nevezzük a számítógépen futó programok összességét. Az operációs rendszer a számítógép irányítását végzi.

A programok két csoportba sorolhatók: rendszerprogramok és alkalmazói programok.

A rendszerprogramok feladata, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a számítógép szolgáltatásainak igénybevételét, valamint biztosítsa a számítógép erőforrásainak minél jobb kihasználását.
Az alkalmazói programok valamilyen célfeladatot valósítanak meg. Ide sorolhatók a különböző adatfeldolgozó programok, szövegszerkesztők, de a játékprogramok is.

Rendszer programok közé tartozik az operációs rendszer is. Ez olyan programrendszer, melynek összetevői közvetítő szerepet töltenek be a felhasználó (és programjai) , valamint a gép hardware erőforrásai között. Vezérli a programok végrehajtását, elosztja az erőforrásokat, biztosítja a felhasználó és a számítógépes rendszer közötti kommunikációt .

Az operációs rendszer lehet például:

  • egy vagy több felhasználós
  • szöveges vagy grafikai alapú
  • egyetlen vagy több programot tud futtatni egyszerre

Az operációs rendszer alapvetõ feladatai:programok betöltése a tárba és indítása

  • az input/output műveletek végzése
  • lemezek tartalomjegyzékének létrehozása, karbantartása, listázása
  • a billentyűzetről kiadott parancsok értelmezése és végrehajtása
  • a működés közben fellépett hibák kezelése

A személyi számítógépek legismertebb operációs rendszerei:

A Microsoft termékei több évtizede szinte egyed uralkodóak a piacon. Korábban a DOS, jelenleg a Windows termékekkel. Egyéb, említésre méltó operációs rendszer még a Linux több típusa. Mobil felületeken (okostelefon, táblagép) a Google féle Android és az Apple fél IOS meghatározó szereplői a piacnak.

Számítógép felépítése

Számítógép felépítése

A számítógépet, és annak alkatrészeit és a hozzá csatolt eszközöket (pl. egér) hardware-nek nevezzük. A számítógépeken futó programokat pedig software-nak  hívjuk. Ebben a leírásban most csak a hardware elemekkel foglalkozunk.

 

Az alapgép:
Az alapgép (központi egység) felépítése moduláris szerkezetű, mely annyit jelent, hogy az alkatrészek gépet nincsenek megbonthatatlanul egybeépítve.

Ezért meghibásodás esetén a számítógép könnyen javítható, ugyanis elegendő csupán a meghibásodott modult kicserélni.

A gép találjuk házban a tápegységet, a háttértárolókat, és a különböző elektronikus nyomtatott áramköröket. Közülük legfontosabb az alaplap, amelyre az összes modult csatlakoztatni tudjuk.

A számítógépház:
A számítógépház lényegében csak esztétikai tényező, de meghatározza, hogy hány darab meghajtó egység (,DVD-BlueRay,stb…) építhető a gépbe.

Alaplap:
A processzor, a memóriák és néhány vezérlő egység ugyanazon az nyomtatott áramköri lapon, az alaplapon helyezkedik el. Az adatáramlás a buszvonalakon történik. Az adatáramlás sebességét nagyban befolyásolja a processzor órajele. Ennek értékét MHz-ben (megahertz) adják meg.

Alaplap

Processzor:
A processzor vagy az angol nevéből származó rövidítéssel CPU – Central Processing Unit (központi feldolgozó egység) a számítógép agya.
Processzornak nevezzük azt az eszközt, amely végrehajtja a számítógépes programokat és vezérli a feldolgozási folyamatokat. A CPU a programutasítások értelmezését és végrehajtását vezérli.

Memóriák:
A számítógép memóriája a processzor mellett alapvető fontosságú alkatrész. A RAM főbb feladata az ideiglenes adatok tárolása: például a programok utasításai, adatok, a CPU munkájának eredményeinek a tárolása.

Memória modulok

 

 

Háttértárak:
A háttértárak a számítógépekben a memória mellett az adatok tárolását teszik lehetõvé, ilyen a merevlemezes tároló (HDD, winchester), vagy az SSD.

Optikai lemezek:
Az optikai jelrögzítés (CD-DVD-BlueRay) néhány éve leáldozó tendenciát mutatnak. Az adatrögzítés, a korong felületén egy spirális pályán, lézersugárral kialakított digitális jelsorozat által történik. A használt lemeztípusokat három csoportra lehet osztani.

Külső csatlakoztatható perifériák:
A számítógépbe az adatbevitel és irányítás külső perifériákon történik. Ilyen a billentyűzet, a az egér vagy a különböző játékvezérlők (pl. joystick). Ide tartozik pl. a monitor vagy a nyomtató is.

Mi az IT?

Mi az IT?

A számítógép adatokkal dolgozik. A számítógépek feladata az adatok feldolgozása. Ha szeretnénk megérteni a számítógépek működését, először értenünk kell az adat és az információ fogalmát.

 

Mi az információ?
Az információ olyan új ismeret, amely megszerzője számára szükséges, és korábbi tudása alapján értelmezhető. Azokat az információkat, amelyekből valamilyen konkrét tényt tudunk meg adatnak is nevezzük. Az információ értelmezett adat.

Mi az adat?
Az adat elemi ismeret. Az adat tények, fogalmak olyan megjelenési formája, amely alkalmas emberi eszközökkel történő értelmezésre, feldolgozásra, továbbításra. Az adatokból új információkat, új ismereteket nyerünk.

Mi a jel?
Az információkat jelek segítségével rögzítjük. A jelek nagyon sokfélék lehetnek. Vannak olyan jelek amiket majdnem mindenki megért (pl.: integetés búcsúzáskor). Vannak kevésbé ismert  jelek is, pl. a titkosírások.

Mi a kód?
A kód megállapodás szerinti jelek vagy szimbólumok rendszere, mellyel valamely információ egyértelműen megadható.

Mi a kódolás?

A kódolás valamely információ átalakítása egyezményes jelekké.

Számítógépes információfeldolgozás

A szűkebb értelemben vett informatikán a számítógépes információfeldolgozást értjük. A számítógépek programjai is kódokból állnak. A programozók kódokra fordítják le a számítógépnek adott parancsokat. A kódok segítségével pedig a számítógépek végre tudják hajtani a feladatot. A számítógépek többféle kódnyelvet is ismernek. Pl.: BASIC, LOGO, Java, Pascal …

A számítástechnikai eszközökkel rögzített, azokkal feldolgozható és megjeleníthető információt adatnak nevezzük.